Program CommitteeMei Xiaodan
Zheng Wenling
Xie Senshu
Song Xiaodong
Bian Lijing
Wang Qiongwen
Zhang Hongxiang
Huang Xianfeng
Liu Huanzhi
Yu Zhongyan
Huang Haiyang
Rui Guozhong
Zhang Jicheng
Qi Haiyang
Mooji Kim (South Korea)
Wang QUN
Jiang Shibo
Wang Weixin
Wang Dan
Zhang Lixin
Gu Weiguo
Li Bo
Ma Ling